ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gdyby wakacje trwały cały rok, nie docenialibyśmy ich w pełni, bo coś, co mamy na co dzień nie jest tak pożądane jak rzadkość.

A zatem cieszmy się tym, że już za dwa miesiące spotkamy się w murach szkoły
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ
25 CZERWCA W CZWARTEK
W GODZINACH: 8.30 - 10.00

SP                   GIM


WYNIKI  XX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA KLAS III
„MISTRZ MATEMATYKI”


Kliknij tu


SPŁYW KAJAKOWY - RZEKA PIŁAWA

TERMIN: 16-17 czerwiec 2015r.
KOSZT: 160zł

PROGRAM:

ZBIÓRKA : 7.30 na dworcu PKS w Koszalinie. Przejazd do Szczecinka i dalej busem do Bornego Sulinowo, we wsi Liszkowo wsiadamy do kajaków i spływamy rzeką do Nadarzyc. Tam w agroturystyce nocleg i następnego dnia spływ z Nadarzyc do Szwecji.
Planowany powrót  do Koszalina PKP godz. 20.45


OPIEKUNOWIE: Justyna Mlazga i Jacek Czarnota.


REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO
,,UNICEF – MARZENIA DZIECI ŚWIATA”
INFORMACJEO
rganizacja badań osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – V SP i I – II G
w dniach 12, 13 maja 2015 roku

Informacje„Akademia odkrywców – wystawa eksperymentów”

SPRAWOZDANIE

GALERIAMamy laureata w konkursie
„Ilustrujemy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego"

INFORMACJE
GALERIA
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CIEKAWE MIEJSCA W POLSCE”

dla klas I-III
Szkoły Podstawowej


18.03.2015 roku, w sali 206, o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli uczących
w Gimnazjum nr 5 z rodzicami uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą kontynuowali naukę w tutejszej placówce.


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Dyżur kuratora Sądu Rodzinnego i Nieletnich


Dnia 18 marca 2015
roku podczas zebrań z rodzicami w godzinach 16.00 – 17.30
dyżur będzie pełnić p. Teresa Odorska – Tarasewicz w sali 201.

Zapraszamy chętnych rodziców do rozmów i uzyskiwania porad.

INFORMACJE

Organizacja badania kompetencji uczniów klas III
21 - 23.04.2015

informacje

Organizacja badania kompetencji uczniów klas VI    
1.04.2015

informacje

REKOLEKCJE SP 2015

Dotyczy organizacji zajęć szkolnych w czasie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkoły podstawowej.  

1. Termin rekolekcji: 23, 24, 25.03.2015  (poniedziałek, wtorek, środa).  
2. We wszystkie dni rekolekcje odbywają się w parafii Św. Ignacego z Loyoli w godzinach:
    a. Klasy I – III SP godzina 8.00 – 9.00, zbiórka w szkole o godzinie 7.45, w holu parteru
    b. Klasy IV – VI godzina 9.00- 10.00
3. We wskazanych dniach wszyscy uczniowie mają zajęcia lekcyjne zgodnie z planem z wyłączeniem
godzin przeznaczonych na rekolekcje. Uczniowie wszystkich klas udają się na rekolekcje pod opieką nauczycieli i po rekolekcjach wracają na zajęcia lekcyjne do szkoły również pod opieką nauczycieli, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
UWAGA!

Na rok szkolny 2015/2016 nie będzie organizowany nabór do oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych
KONKURS!
Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„CIEKAWE MIEJSCA W POLSCE”

dla klas I-III Szkoły Podstawowej

informacje o konkursieREKOLEKCJE

Plan rekolekcji


Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów Gimnazjum nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

Ukazały się już zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016.

Tu kliknij


ZMIANA W PLANIE OD 2 LUTEGO 2015


NOWY PLAN GIM      NOWY PLAN SPOrganizacja badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas III
(egzamin próbny) 7,8,9.01.2015

1. Termin:
07.01.2015 (środa) – część humanistyczna
08.01.2015 (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza
09.01.2015 (piątek) – języki obce
2. Czas rozpoczęcia i trwania badań:
07.01.2015 - godz. 8.00 – 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 minut), uczniowie z

                                               
dysfunkcjami (80 minut)
                  godz. 9.15 – 10.45 – język polski (90 minut), uczniowie z dysfunkcjami (135 minut)
08.01.2015 - godz. 8.00 – 9.00 – przedmioty przyrodnicze (60 minut), uczniowie z                         

                                               
dysfunkcjami (80 minut)
                  godz. 9.15 – 10.45 – matematyka (90 minut), uczniowie z dysfunkcjami (135 minut)
09.01.2015 – godz. 8.00 – 9.00 – język obcy nowożytny, poziom podstawowy (60 minut), ucz
niowie z                                                  dysfunkcjami (80 minut)
                  godz. 9.15 – 10.15 – język obcy nowożytny, poziom rozszerzony (60 minut), uczniowie z

                                                
dysfunkcjami (90 minut)

UWAGA! W czasie przerwy trwającej od 9.00 do 9.15 uczniowie mają możliwość skorzystania

z toalety ewentualnie wyjścia na hol – obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły i II piętra.

3. Godziny wejścia do sali lekcyjnej – 7.40
Uwaga: młodzież wchodzi do sal lekcyjnych wg klas A, B oraz kolejności uczniów w dziennikach lekcyjnych. Przed wejściem do sali następuje losowanie numeru sali, w której uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce wskazane przez komisję.
4. W dniu badania osiągnięć edukacyjnych uczniowie klas III zwolnieni są z wszystkich zajęć dydaktycznych. Obowiązuje strój galowy
. Po wejściu do sali obowiązuje cisza. Porozumiewać się z nauczycielami można tylko do momentu ogłoszenia przez przewodniczącego komisji rozpoczęcia badania, poprzez podniesienie ręki.
5. Badanie osiągnięć edukacyjnych jest obowiązkowe
dla wszystkich uczniów klas III.
6. 7,8,.01.2015 roku uczniowie klas I i II gimnazjum rozpoczynają zajęcia od 5 godziny lekcyjnej (11.40), zaś 9.01.2015 roku uczniowie klas I, II gimnazjum rozpoczynają zajęcia od 4 godziny lekcyjnej (10.45). Wychowawcy klas proszeni są o przekazanie informacji młodzieży.


ŻYCZYMY POWODZENIA.Organizacja badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas VI
(próbny sprawdzian) 17.12.2014


1. Termin:
17.12.2014 (środa)

2. Czas rozpoczęcia i trwania badań:
a) język polski i matematyka – godz. 9.00 – 10.20 (80 minut dla uczniów bez dysfunkcji)
                               
            godz. 9.00 – 11.00 (120 minut dla uczniów z dysfunkcjami)
b) język angielski – godz. 11.40 – 12.25 (45 minut dla uczniów bez dysfunkcji)
             
              godz. 11.40 – 12.50 (70 minut dla uczniów z dysfunkcjami)
c) UWAGA! W czasie przerwy trwającej od 10.20 do 11.40 uczniowie mają możliwość skorzystania z toalety, sklepiku szkolnego ewentualnie wyjścia na hol – obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły i I piętra.

3. Godziny wejścia do sali lekcyjnej – 8.45
Uwaga: młodzież wchodzi do sal lekcyjnych wg klas A, B oraz kolejności uczniów w dziennikach lekcyjnych. Przed wejściem do sali następuje losowanie numeru sali, w której uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce wskazane przez komisję.

4. W dniu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas VI obowiązuje strój galowy. Po wejściu do sali obowiązuje cisza. Porozumiewać się z nauczycielami można tylko do momentu ogłoszenia przez przewodniczącego komisji rozpoczęcia badania, poprzez podniesienie ręki.

5. Badanie osiągnięć edukacyjnych jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas VI.

6. Zbieranie prac:
Uczniowie w salach zdają prace przewodniczącym zespołu nadzorującego daną klasę.

7. 17.12.2014 (środa) jest dla uczniów klas IV – V dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


ŻYCZYMY POWODZENIA
Bezpłatna gra edukacyjna dla dzieci QuestCity


Gra uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych.
Szczegółowe informacje na stronie  
https://www.sgsp.edu.pl/wspolpraca/questcity/
Film na kanale Youtube: TUTAJ
Strona internetowa gry: http://www.questcity.eu/

W Europie w grę QuestCity gra już ponad 10000 graczy, a w Polsce blisko połowa tej liczby !!!Wyniki IV Regionalnego Konkursu Grafiki Komputerowej „Rysowanie na ekranie”

                  
Tu kliknij

Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w ZS13
w Koszalinie


LIGA SIATKÓWKI

RAJD CHOINKOWY

WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIS PLUSZOWY”

                    Tu kliknij


Nowe zdjęcia w Galerii !!!

                    Tu kliknij


Zmiany w planie od 3 listopada 2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa


Informacja

Koszty podręczników

Zespół Szkół nr 13 w Koszalinie informuje, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, należy dokonać zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części. Kserokopię wpłaty rodzice ucznia pozostawiają w bibliotece szkolnej.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.Nowe zdjęcia w Galerii

                   
Tu kliknij

Uniwersytet dla Rodziców w szkole podstawowej!!!  -   pierwsze spotkanie dnia 30 września 2014r. o godz. 16.30. w sali 204

                   Więcej informacji
                   
www
Zaktualizowano listy uczestników projektów w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

                     
Tu kliknijJest już dostępny kalendarz roku szkolnego 2014/2015

                     
Tu kliknijDostępne już są godziny
zajęć dydaktycznych nauczycieli Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

                      
Tu kliknij
W galerii można obejrzeć zdjęcia z
V Gimnazjalnego Rajdu Pieszego po Górze Chełmskiej, który odbył się 6 września 2014.

                       
Galeria
Plan zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny 2014-2015

Plan SP

Plan G


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego