ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

Aktualne informacje dla organizatorów,
rodziców i uczestników wypoczynkuHonorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły

Program „Bezpieczna szkoła” stanowi narzędzie inicjowania i koordynowania działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach. W czwartek Komendant Miejski Policji w Koszalinie mł. insp. Krzysztof Sieląg wręczył Honorowy Certyfikat i wyróżnienia przedstawicielom czterech szkół, które włożyły ogrom pracy i aktywnie włączyły się w przedsięwzięcie.

W roku szkolnym 2016/2017 z terenu miasta i powiatu koszalińskiego do przedsięwzięcia włączyło się 14 placówek oświatowych. Nauczyciele, pedagodzy, prawnicy, terapeuci, pracownicy instytucji współpracujących ze szkołami, wspierani funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przez cały rok pracowali z uczniami propagując szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Poprzez organizowanie plebiscytów, gier, zabaw i konkursów uczyli uczniów bezpiecznych zachowań. Sami uczniowie włączając się w kolejną edycję programu wychodzili z własną inicjatywą przygotowując indywidualnie, jak również w grupach filmy i plakaty dotyczące agresji, nietolerancji i wandalizmu.

Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły – otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie. Wyróżnione zostały; Szkoła Podstawowa w Bobolicach, Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie i Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie.K
onkurs literacki
Szkoło, gdy Cię wspominam…
zorganizowan
y z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia
Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie – Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF

Regulamin
List do rodzicówII miejsce w
VIII MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE WIEDZY OLIMPIJSKIEJ
„JEDEN ŚWIAT – JEDNO MARZENIE”


SPRAWOZDANIEPrzypominamy!

W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku odbywają się egzaminy gimnazjalne.

W tym czasie w klasach:

I
- III SP zajęcia odbywają się zgodnie z planem,

IV
- VI SP: 19.04 i 20.04 zajęcia odbywają się zgodnie z planem, 21.04 (piątek) - nie odbywają się,

- I i II gimnazjum
- dni wolne od zajęć dydaktycznych.
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Zdrowe odżywianie”
- wyniki konkursu

WYNIKI VI REGIONALNEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW MŁODSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zapraszamy 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00
na rozdanie nagród.

____________________________________VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS  PLASTYCZNY
,,UNIC
EF – MARZENIA DZIECI ŚWIATA”
"Afryka, Afryka - poznanie kultury i tradycji innych narodów "


NAGRODZONE PRACE
PROTOKÓŁ

Zarządzenie nr 424 / 1514 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
DNI BEZPIECZNEJ SZKOŁYANKIETA - AGRESJA

ANKIETA - NIETOLERANCJA

PROGRAM
31 marca 2017r.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele
zwracają się z prośbą do rodziców, by w ramach wyrozumiałości i solidarności
w dniu strajku – 31 marca 2017 roku – zapewnili opiekę swoim dzieciom w domu.

Jednocześnie prosimy o zadeklarowanie pisemne u wychowawcy klasy obecności dziecka w szkole w tym dniu, do poniedziałku tj. 27 marca 2017r.

________________________________________

DZIEŃ OTWARTY
DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

5 KWIETNIA 2017
GODZ. 16.00

Zespół Szkół  nr 13 w Koszalinie ogłasza VI Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny

,,UNICEF – MARZENIA DZIECI  ŚWIATA”
"Afryka, Afryka - poznanie kultury i tradycji innych narodów"
Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla klas I-III  Szkoły Podstawowej

„Zdrowe odżywianie”
Pani Joanna Majewska realizuje wraz z klasą IA i IIA Gimnazjum projekt międzynarodowy na portalu Etwinning pt. "Daily lives"

FILMOd poniedziałku zmiana planu

PLAN
Sprawozdanie z przebiegu Konkursu Poetyckiego
„W zdrowym ciele zdrowy duch”


Laureaci Konkursu

Sprawozdanie z przebiegu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

MIŚ PLUSZOWY
Śniadanie Daje Moc


Uczniowie z edukacji w wczesnoszkolnej przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego: Śniadanie Daje Moc, w którym w klasach dzieci tworzyły Kluby - Śniadanie Daje Moc. W Klubach, w czasie zajęć edukacyjnych, najmłodsi zdobywali cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia. Zadaniem klubowiczów było wykonywanie wybranych misji klasowych, domowych i specjalnych.


Więcej o naszej misji

GaleriaZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO MIŚ PLUSZOWY !!!


Wszystkich zainteresowanych informujemy o zmianie terminu zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego Miś Pluszowy.
Termin dostarczenia prac upływa 25 listopada 2016r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 28.11.2015r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 29.11.2016r.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej telefonicznie.____________________________________________________    
                            
UWAGA !!!
ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY


INFORMACJE
____________________________________________________M
IŚ PLUSZOWY25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia!
Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w V edycji konkursu plastycznego

regulamin konkursu


Drodzy Rodzice gimnazjalistów

Informujemy, że w tym półroczu Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, filia w Koszalinie na zlecenie Urzędu Miasta Koszalin przeprowadzi w naszej szkole cykl zajęć dla rodziców w ramach „Uniwersytetu dla Rodziców”.

Zajęcia dotyczą doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Spotkania rozpoczynają się 5 października o godz. 16.30 w sali 304.
Pozostałe terminy to: 12.10., 19.10., 26.10.,  9.11., 16.11, 30.11, 14.12.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców.


Inauguracja roku szkolnego 2016/2017


1.09.2016, godzina 8.00, klasy I – III Gimnazjum
                  godzina 9.00, klasy IV – VI
                  godzina 10.30, klasy I – III SP

Uwaga! Wszystkie uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego 2016/2017 rozpoczynają się w sali gimnastycznej

GIMNAZJUM

• Przydział sal lekcyjnych na spotkanie młodzieży z wychowawcami:

I a – 302                                   II a - 305                                      III a - 307
I b – 304                                   II b - 202                                      III b - 308
     
  IV – VI

      
• Przydział sal lekcyjnych na spotkanie młodzieży z wychowawcami:

IV a – 208                                   V a - 303                                      VI a - 211
IV b – 207                                   V b - 204                                     
VI b – 301
                                                                                                   
 VI c - 206
I – III SP      
 

• Przydział sal lekcyjnych na spotkanie młodzieży z wychowawcami:

I a –    109                               
II a -    111                                    III a - 207
I b –    110                               
II b -    107                                    III b – 208
                                               II c –  108                                     
 III c - 206
                                               II d –  210
                                               II e -   209


Uwaga! Rodzice uczniów klas I SP spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych o godzinie 10.15.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego