ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIS PLUSZOWY”

                    Tu kliknij


Nowe zdjęcia w Galerii !!!

                    Tu kliknij


Pobierz zaproszenie w formacie do druku
Zmiany w planie od 3 listopada 2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa


Informacja

Koszty podręczników

Zespół Szkół nr 13 w Koszalinie informuje, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, należy dokonać zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części. Kserokopię wpłaty rodzice ucznia pozostawiają w bibliotece szkolnej.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.Nowe zdjęcia w Galerii

                   
Tu kliknij

Uniwersytet dla Rodziców w szkole podstawowej!!!  -   pierwsze spotkanie dnia 30 września 2014r. o godz. 16.30. w sali 204

                   Więcej informacji
                   
www
Zaktualizowano listy uczestników projektów w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

                     
Tu kliknijJest już dostępny kalendarz roku szkolnego 2014/2015

                     
Tu kliknijDostępne już są godziny
zajęć dydaktycznych nauczycieli Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

                      
Tu kliknij
W galerii można obejrzeć zdjęcia z
V Gimnazjalnego Rajdu Pieszego po Górze Chełmskiej, który odbył się 6 września 2014.

                       
Galeria
Plan zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny 2014-2015

Plan SP

Plan G


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego