GODZINY PRZYJĘĆ PEDAGOGA - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

GODZINY PRZYJĘĆ PEDAGOGA

DLA RODZICA > SZKOŁA DLA RODZICÓW SPGabinet pedagoga

Pedagog szkolny- mgr Agnieszka Giecołd

ZAPRASZA


PONIEDZIAŁEK    8.30. – 12.30.  
WTOREK     8.00. – 11.30.
ŚRODA      8.00. – 12.00
CZWARTEK    9.00. – 16.30.
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
13.40. – 14.40.  – kl. IV s. 206
14.40. – 15.10. – kl. VI s. 205

15.10. – 15.40. – kl. V s. 205
PIĄTEK       8.00 – 11.00.

PRACA PEDAGOGA W NASZEJ SZKOLE

Zadania pedagoga szkolnego:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia.

  • Analizowanie niepowodzeń szkolnych.

  • Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu i patologiom społecznym.

  • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  • Wspieranie działań i prowadzenie doradztwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  • Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie, uczniowi i szkole.

  • Prowadzenie badań ankietowych i diagnostycznych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego