INNOWACJE - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

INNOWACJE

ORGANIZACJA


Działalność innowacyjna realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr13, Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie
– edukacja wczesnoszkolna

Lp

Nazwa programu  

Rodzaj innowacji

Imię i nazwisko

Informacje o realizacji

1

Zielony Balonik

Innowacja pedagogiczna w pierwszym etapie edukacyjnym

Grażyna Śmierzewska
Dorota Grundkowska

Wdrożenie innowacji w kl. I, II i III(SP)  w ramach
koła teatralno – muzycznego.


Działalność innowacyjna realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie
Szkoła Podstawowa nr 5


Lp

Nazwa programu  

Rodzaj innowacji

Imię i nazwisko

Informacje o realizacji

1

Piłka ręczna – sport dla mnie  

Innowacja pedagogiczna w drugim etapie edukacyjnym  wychowania fizycznego

mgr Alina Sieniawska

Wdrażanie w klasach IV i kontynuacja innowacji w klasach V – VI w grupach dziewcząt

2

Autorski program nauczania języka angielskiego „Euroklasa” dla szkoły podstawowej

Innowacja pedagogiczna w drugim etapie edukacyjnym z języka angielskiego

Magdalena Przyborowska; program realizuje Jolanta Mikołajczak

Wdrożenie innowacji w klasach IV, kontynuacja w klasie V i VI

3

Program innowacyjny z matematyki dla II etapu kształcenia   

Innowacja pedagogiczna w drugim etapie edukacyjnym z matematyki

mgr Małgorzata Czerwonka
mgr Monika Gawin

Wdrożenie innowacji w klasach IV, kontynuacja w klasie V i VI


Działalność innowacyjna realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie
Gimnazjum nr 5


Lp

Nazwa programu  

Rodzaj innowacji

Imię i nazwisko

Informacje o realizacji

1

Program innowacyjny w zakresie koszykówki dla klas sportowych gimnazjum  

Innowacja przedmiotowa z zakresu wychowania fizycznego

mgr Jacek Czarnota

Wdrażanie i kontynuacja innowacji w grupach chłopców.

2

Poznaję swój region   

Innowacja z zakresu edukacji turystycznej

mgr Justyna Mlazga

Kontynuacja innowacji dla zainteresowanej młodzieży w klasach I - III

3

Wybieramy zdrowie

Innowacja przedmiotowa z zakresu nauczania biologii w gimnazjum

mgr Beata Kling

Kontynuacja innowacji wśród zainteresowanej młodzieży w ramach koła biologicznego

4

Program innowacyjny z matematyki dla III etapu kształcenia ogólnego    

Innowacja przedmiotowa z zakresu nauczania matematyki w gimnazjum

mgr Małgorzata Czerwonka

Wdrożenie innowacji w klasie Ia i kontynuacja w klasie IIa i IIIa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego