KALENDARZ - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

KALENDARZ

ORGANIZACJA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017Podstawa prawna:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007  roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2016

2

Terminy semestrów :
I
II


01.09.2016 -22.01.2017
23.01- 23.06.2017

3

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12 - 31.12.2016

4

Termin ferii zimowych

13.02 - 26.02.2017

5

Wiosenna przerwa świąteczna.

13.04 - 18.04.2017

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

23.06.2017

7

Ferie letnie.

24 06-03.09.2017

8

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

19 - 21.04.2017

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w roku szkolnym 2016/2017

31.10.2016

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz sobót, w które wskazane dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą odpracowane

02.05.2016 (poniedziałek)

SP 5 - 03.09.2016

G 5 - 10.09.2016

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego