KODEKS RUCHU SZKOLNEGO I-III - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

KODEKS RUCHU SZKOLNEGO I-III

DOKUMENTY > KODEKS RUCHU SZKOLNEGO

1.  Przed rozpoczęciem lekcji, na początku przerwy ustawiamy plecaki pod klasą.      
2.
 Po szkole chodzimy spokojnie, poruszając się prawą stroną.
3.
 W czasie przerw przebywamy na korytarzu szkolny klas I-III.
4.
 Bawiąc się, uważamy na inne dzieci.
5.
 Podczas przerw międzylekcyjnych przebywamy na terenie szkoły.
6.
 Czas przerwy wykorzystujemy na odpoczynek i relaks.
7.
 Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem.
8.
 Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.
9.
 Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami przed klasą.
10.Po zakończeniu lekcji schodzimy parami do szatni razem z nauczycielem uczącym.
11.Do boksów w szatni wchodzimy pojedynczo, sprawnie ubieramy się i wychodzimy.
12.Dbamy o czystość naszej szkoły.Przedstawienie uczniom Kodeksu Ruchu Szkolnego podczas apelu.
Wyeksponowanie na szkolnym korytarzu zasad Kodeksu Ruchu Szkolnego.
Wychowawcy zapoznają uczniów z Kodeksem Ruchu Szkolnego oraz jego kryteriami w terminie- XII.
Włączenie Samorządu Uczniowskiego do współpracy z nauczycielami nauczania zintegrowanego nad przestrzeganiem kryteriów Kodeksu Ruchu Szkolnego i prowadzeniem rankingu klas.


REGULAMIN
1.
 Samorząd Uczniowski z nauczycielem dyżurującym raz w tygodniu podczas dowolnej przerwy sprawdza przestrzeganie zasad Kodeksu Ruchu Szkolnego. Przyznaje poszczególnym klasom plusy(+) lub minusy (-), umieszczając je na tablicy konkursowej.  
2.
 Konkurs dla klas trwać będzie przez 8 tygodni ( od II semestru).
3.
 Dla zwycięzców przewidziana jest nagroda dyrektora w postaci  wolnego dnia od zajęć dydaktycznych (do dyspozycji wychowawcy).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego