PATRON SZKOŁY - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

PATRON SZKOŁY

SZKOŁAROK SZKOLNY 2016/2017

W marcu 2017 klasa I a Gim zorganizowała loterię fantową i sprzedaż ciast na rzecz dzieci z Afryki. Zebralismy 510,00 zł.
Pieniądze zostały wpłacone na konto UNICEF
KONKURS O PRAWACH DZIECKA DLA KLAS IV-VI

KONKURS   UNICEF  dla klas  IV - VI

1. Jak brzmi pełna nazwa UNICEF w języku polskim?
(Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)
2. W którym roku powstał UNICEF ? ( 1946 r.
)
3. UNICEF powstał  z inicjatywy Polaka. Proszę podać jego imię i nazwisko

( Ludwik Rajchman )
4. Wymień trzy główne zadania UNICEF ( przestrzeganie praw dziecka, pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, pomoc w zakresie ochrony zdrowia, ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem, dostępność  edukacji
).
5. Gdzie prowadzi swoją działalność UNICEF ? ( na całym świecie
)
6. W który roku UNICEF otrzymał  Pokojową  Nagrodę Nobla ? ( 1965 r.
)
7. W którym roku uchwalono „Konwencję Praw Dziecka” ( 1989 r.
)
8. Wymień cztery prawa dziecka, które zapewnia Konwencja o Prawach Dziecka
( dziecko ma prawo do: adopcji , wychowania się w rodzinie, oświaty

i nauki, kultury wypoczynku i rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania  i światopoglądu, dostępu do informacji, ochrony przed wyzyskiem
i poniżającym traktowaniem, prywatności i równości
).
9. Wymień dwa akty prawne, które gwarantują prawa dziecka w Polsce.

( Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka ).
10. W którym roku powstał Komitet Narodowy UNICEF w Polsce ? ( 1962 r.
)
11. Kto był założycielem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF ?

( Bogusław Kożusznik profesor medycyny )
12. W jakim mieście znajduje się siedziba Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF ? ( Warszawa
).
13. Na początku UNICEF koncentrował  się na dostarczaniu mleka, żywności

i koców. Jaką z tego powodu  otrzymał  nazwę ? ( „mleczarze świata” )
14. Jaki tytuł jest przyznawany znanym osobistościom  współczesnego świta, którzy współpracują  z UNICEF ? (Ambasador Dobrej Woli UNICEF
)
15. W którym roku pierwszy raz przyznano tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNICEF  ( 1954 r.
)
16. Wymień trzech polskich Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF. ( Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Leszek Miller,  Natalia Kukulska, Majka Jeżowska ,Marcin Kozioł,  Robert Lewandowski
)
17. Przeciwko jakim chorobom zakupiono  szczepionki  dla Sierra Leone?

( przeciwko odrze, gruźlicy i polio)
18. Dlaczego  w 2013 roku potrzebna była pomoc dzieciom na Filipinach? (dlatego bo uderzył w te wyspy tajfun Haiyan)
19. Co można było kupić do paczek w czasie akcji „Gwiazdka dla Afryki”?

zestaw do pierwszej pomocy, szczepionki przeciw odrze, pastę teraupetyczną     Plumpy nut, zeszyty, moskitiery, wagę dziecięcą, mleko terapeutyczne, tabletki uzdatniające wodę, przenośną lodówkę, książki dla dzieci, szczepionki przeciw tężcowi, leki przeciwmalaryczne, szczepionki przeciw polio, piłkę do gry w nogę )
20. Jakie są  priorytety UNICEF? (UNICEF to organizacja humanitarna

i rozwojowa działająca na rzecz dzieci,  od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej, pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa
)
21. Dlaczego wspieramy UNICEF? ( UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia darczyńców, by nieść pomoc dzieciom
)
22. Kiedy Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała imię UNICEF ( 2012r.
)
23. Jaka drużyna piłkarska ma na swoich koszulkach symbolikę UNICEF ?

(FC Barcelona )
24. Jaki jest koszt jednej szczepionki przeciwko odrze ? ( 40 groszy
)
25. UNICEF jest jedyną agendą ONZ dofinansowywaną z dobrowolnych składek darczyńców w ( 100 %
)
26. Jak nazywa się dyrektor generalny Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF ? ( Marek Krupińsk
i )
27. Dlaczego UNICEF zorganizował Światowy Dzień Mycia Rąk?( Każdego dnia 1,4 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera na skutek chorób biegunkowych spowodowanych brakiem dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny. To najnowsze dane, które podał UNICEF z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk.
)
28. Kiedy przypada Światowy Dzień Mycia Rąk? (15 października
)
29. Do podanych symboli organizacji dopasuj ich nazwy( UNICEF, ONZ, UE, UNESCO
)
30. Z  jaką epidemią aktualnie walczy świat?(Ebola
),
31. Ile pieniędzy zebraliśmy w czasie ostatniej zbiorki w naszej szkole? (153,20zł
)
32. Kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem?

(17 października)
33. Podaj trzy nazwiska znanych osób, które są ambasadorami dobrej woli poza Polską.( Angelina Jolie, Roger Federer, Lady Gaga, Lionel Messi, Selena Gomez, David Beckham
)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego