PROFILAKTYKA - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROFILAKTYKA

ORGANIZACJA

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych – 2015/2016


                   A. Działania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów.


Lp.

  Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

1

Przyjaciele Gryfusia – zachodniopomorski program edukacyjny

I SP

Agnieszka Giecołd

2

Warsztaty integracyjne

I SP

Agnieszka Giecołd

3

Warsztaty integracyjne

IV SP

Agnieszka Giecołd

4

Warsztaty integracyjne

I G

Jolanta Grabska

5

Warsztaty integracyjne „Zaopiekuj się pierwszakiem”

uczniowie świetlicy szkolnej

nauczyciele świetlicy szkolnej
uczniowie gimnazjum

6

Profilaktyka uzależnień – spotkanie z policjantem

II G

Jolanta Grabska

7

Spotkania na lekcjach wychowawczych związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej


III G


Jolanta Grabska8

Warsztaty planowania kariery

III G

Jolanta Grabska; Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie                   
B. Szkoła dla Rodziców


Lp.

  Tematyka

Rodzice uczniów klas

Odpowiedzialny

Termin

1

Do rodziców nastolatka (psychoedukacja w ramach spotkań wychowawców klas z rodzicami):

• dekalog dla rodziców
• czy znasz swoje dziecko?

SP
G

wych kl. SP
wych. kl. G

IX.2015
IX.201
5

• autorytecie rodziców w wychowywaniu dzieci
• odpowiedzialność prawna rodziców – prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka
• jak pomagać dziecku w nauce?
• czy moje dziecko jest uzależnione od gier komputerowych?
• gdy twoje dziecko rozpoczyna naukę w nowej szkole

SP

SP

SP
SP

G

wych. kl. SP

wych. kl. SP

wych.kl. SP
wych.kl. SP

wych. kl. G

XI.2015

XI.201
5

XI.2015
XI.2015

XI.2015

• twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej

SP

wych. kl SP

XII.2015

• stres w życiu dziecka, cz. I i II
• słów kilka o dorastaniu

SP
G

wych. kl. SP
wych. kl. G

I.2016
I.201
6

• przyczyny niepowodzeń wychowawczych
• twoje dziecko w Sieci
• jak przeciwdziałać agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym?
• w trosce o zdrowie psychiczne dziecka
• zagrożenia związane z Internetem

SP
SP
SP

G
G

wych. kl. SP
wych. kl. SP
wych. kl. SP

wych. kl. G
wych. kl. G

III.2016
III.201
6
III.2016

III.2016
III.201
6

2

Zdrowe odżywianie mojego dziecka

I SP

Teresa Zboralska – pielęgniarka szkolna,
specjalista z zewnątrz

IX.2015

3

Wywiadówka profilaktyczna „Jak uchronić dziecko przed zażywaniem środków odurzających”

VI SP

Agnieszka Giecołd
Ryszard Kościukiewicz z PTZN

XI.2015

4

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Relacje z nastolatkiem – jak rozumieć i wspierać gimnazjalistę??

rodzice uczniów klasy I BG

Jolanta Grabska - pedagog

XI.2015

5

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców nt. „Budowanie relacji rodzicielskich”

SP

Agnieszka Giecołd
Krystyna Kruk – terapeuta Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego

III.2016

6

Czym się kierować pomagając dziecku wybrać szkołę?

rodzice uczniów klas III b G

Jolanta Grabska

III.2016

5

Wywiadówka z wychowania fizycznego – pomiar zdolności motorycznych uczniów.

I G

nauczyciele wf

III.2016


                   
C. Działania prozdrowotne wobec młodzieży

Lp.

  Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

1

Profilaktyka próchnicy zębów, higiena jamy ustnej – akcja fluoryzacyjna.

I – VI SP

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

I semestr

2

Radosny uśmiech, radosna przyszłość – higiena jamy ustnej

I SP

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

I semestr

3

Higiena osobista ucznia

V SP

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

I semestr

4

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

I G

specjaliści z zewnątrz

I semestr

5

Kłopoty związane z dojrzewaniem nastolatek

II G

Specjalista z zewnątrz - położna

I semestr

6

Między nami kobietkami – problemy okresu dojrzewania ( program edukacyjny dla dziewcząt firmy Procter & Gamble ).

VI SP

specjalista z zewnątrz

II semestr

7

Profilaktyka chorób zakaźnych

VI SP

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

II semestr

8

Zdrowe odżywianie.

I SP
I G

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

II semestr

9

Choroby serca (zdrowy styl życia, zapobieganie zawałom, niedokrwienie).

II G

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

II semestr

10

Nie pal przy mnie proszę.

I – III SP

Teresa Zboralska –pielęgniarka szkolna

II semestr

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego