REGULAMIN E-KIOSKU - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN E-KIOSKU

DOKUMENTY

1.  W e-kiosku mogę przebywać tylko w wyznaczonych godzinach, pod opieką nauczyciela lub dyżurujących uczniów.
2.
 Ze stanowiska komputerowego korzystam tylko wówczas, kiedy jest wolne.
3.
 Nie wolno mi otwierać witryn, stron internetowych i przesyłać informacji zawierających treści niezgodne z prawem.
4.
 Nie usuwam, nie zmieniam danych znajdujących się w zasobach e-kiosku, poza danymi, do których mam prawo dostępu.
5.
 Zawsze zostawiam porządek po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym.
6.
 Nie wchodzę do e-kiosku z jedzeniem, piciem i kurtką.
7.
 Nie używam ani nie kopiuję programów nielegalnych.
8.
 Nie przywłaszczam sobie wyników cudzej pracy.
9.
 Ponoszę pełną odpowiedzialność za informacje, które wysyłam do „sieci”.
10.Bez zgody nauczyciela nie wolno mi instalować na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz (Pendrive, płytki).
11.Z drukarki i skanera korzystam tylko za zgodą nauczyciela.
12.O zauważonych usterkach zawsze informuję nauczyciela dyżurującego w e-kiosku.
13.Ponoszę odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.
14.Wiem, że nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje mój czasowy lub bezwzględny zakaz korzystania z e-kiosku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego