REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

DOKUMENTY

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

1.  W trakcie obozu rowerowego będęprzestrzegał(a) przepisów ruchu drogowego.
2.  Prędkość
jazdy dostosuję do warunków panujących na drodze oraz własnych umiejętności.
3.  W trakcie jazdy będę
przestrzegał(a) odpowiedniego do warunków szyku.
4.  Bezwarunkowo dostosuję
siędo poleceń opieki.
5.  Będę
przestrzegał(a) ciszy nocnej.
6.  Nie będę
się oddalał(a) bez powiadomienia opieki.
7.  Będę
punktualnie zgłaszał(a) się na zbiórki.
8.  W trakcie trwania obozu będę
przestrzegał(a) porządku i czystości pomieszczeń, w których będę przebywał(a).
9.  Będę
dbał(a) o powierzone mienie.
10. Czas wolny przeznaczę
na odpoczynek, higienę osobistą, zakupy lub inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
11. Będę
szanował(a) przyrodę i pracę człowieka.
12.  Swoją
niedyspozycję zdrowotną lub inne problemy zgłoszę niezwłocznie opiekunowi.
13. Będę
przestrzegał(a) zasad higieny osobistej i dbałości o swoje zdrowie.
14. Mojemu udziałowi w obozie będzie towarzyszyła kole
żeńskośći kultura osobista wobec innych uczestników obozu, mieszkańców, turystów.
15.  Zachowam się
stosownie w miejscach publicznych, sakralnych, rezerwatach przyrody, itp.
16. Nie będę
spożywał(a) alkoholu ani innych środków mogących zagrozić mojemu zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
17. Nie przestrzeganie powy
ższego regulaminu może spowodować wykluczenie z obozu z jednoczesnym powiadomieniem rodziców i szkoły.

Potwierdzam zapoznanie sięz regulaminem obozu rowerowego i zobowiązujęsiędo jego przestrzegania.
…………………………….

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego