STRES W ŻYCIU DZIECKA II - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

STRES W ŻYCIU DZIECKA II

DLA RODZICA > SZKOŁA DLA RODZICÓW SP

CZY DZIECI MOGĄ ŻYĆ BEZ STRESU?

Stresu z życia dziecka wyeliminować się nie da. Można natomiast podjąć działania skutecznie zmniejszające jego zakres.

Stres pełni funkcję stymulującą, dynamizującą wszelkie poczynania człowieka. Jest jednak także potencjalnym czynnikiem zagrażającym jego rozwojowi, szczególnie wtedy, gdy człowiek nie potrafi radzić sobie z jego przedłużającym się trwaniem.

Wielu uważa, że stres dotyka wyłącznie dorosłych, ale tak nie jest. U dzieci często można zauważyć stany lękowe, niepokój, smutek. Zwykle nie mają one swoich przyczyn tylko i wyłącznie w szkole. To, co dzieje się na podwórku, w grupie rówieśniczej, w domu rzutuje na samopoczucie małego człowieka.

Czy można uchronić dzieci przed niepotrzebnym stresem związanym ze szkołą?

Myślę, że w znacznej mierze tak. Starajmy się, aby rozpoczęły one naukę bez żadnych uprzedzeń i przedstawiania szkoły jako źródła przyszłych kłopotów.

Utrzymujmy stały kontakt z wychowawcą klasy dziecka, śledźmy jego postępy, wspierajmy rozwój zdolności, ewentualne problemy rozwiązujmy na bieżąco z pomocą nauczyciela czy pedagoga szkolnego.

Nie utwierdzajmy dziecka w przekonaniu o braku jego zdolności do niektórych przedmiotów, a przekonujmy, że bardzo dużo można osiągnąć pracą. Stwórzmy dziecku jak najlepsze warunki nauki, zabawy i odpoczynku.

Warto wiedzieć, że:
  dzieci wciąż krytykowane uczą się potępiać;
  dzieci wychowane w atmosferze wrogości uczą się walczyć;
  dzieci wzrastające w ciągłym strachu uczą się bać;
  dzieci ośmieszane uczą się nieśmiałości;
  dzieci w pełni aprobowane uczą się lubić samych siebie;
  dzieci akceptowane uczą się odnajdywać w świecie miłość;
  dzieci otrzymujące dość zachęty uczą się śmiałości.


Opracowała:
Agnieszka Giecołd
pedagog szkolny


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego