SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

ORGANIZACJA

Miejski Program Zdrowo jesz, lepiej żyjesz
INFORMACJA NA ZEBRANIE Z RODZICAMI 30 września 2015r

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół nr 13 rozpoczyna realizację 3-letniego projektu zmierzającego do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym został opracowany szkolny program, który będzie realizowany przez całą społeczność szkolną. Istotą działań szkoły promującej zdrowie jest realizacja pięciu ogólnopolskich standardów, które zostały uwzględnione podczas opracowania szkolnego programu promocji zdrowia.

Cel główny programu ZS nr 13 w Koszalinie:

Uczniowie, rodzice i nauczyciele są świadomi konieczności zmian w zakresie postaw dotyczących  bezpieczeństwa dzieci oraz mają świadomość znaczenia zdrowego stylu życia dla całej społeczności szkolnej.


Cel 1: Uczniowie mają ukształtowane poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych ludzi;


Cel 2: Społeczność szkolna i rodzice tworzą klimat promujący zdrowie psychiczne w szkole i w domu;


Cel 3. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podejmują działania prowadzące do zmniejszenia   negatywnego
oddziaływania hałasu w życiu szkoły;

Cel 4: Podejmowane przez szkołę działania sprzyjają aktywności fizycznej uczniów, rodziców i nauczycieli;


Na kolejnych spotkaniach z Rodzicami będziemy szczegółowo informować Państwa o podejmowanych w naszej szkole działaniach i serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy i aktywności na rzecz promocji zdrowia w naszym codziennym życiu.

Słowa Kazimierza Żelicha od dawna stanowią motto działań, które prowadzimy w naszej szkole
„MUSIMY DBAĆ O ZDROWIE, NIE DLATEGO, ŻE JEST ONO WAŻNE, ALE DLATEGO, ŻE BEZ ZDROWIA WSZYSTKO INNE JEST NIEWAŻNE”.


W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy ZS13 w Koszalinie:

Beata Kling – przewodnicząca zespołu, nauczyciel przyrody, biologii i chemii,
Monika Szałajko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Piotr Miler nauczyciel przyrody, techniki i fizyki,
Jolanta Grabska pedagog w gimnazjum,
Agnieszka Giecołd pedagog w szkole podstawowej,
Agnieszka Wojciechowska-Talkowska nauczyciel języka polskiego, opiekun SU w gimnazjum,
Danuta Golik nauczyciel w świetlicy szkolnej,
Alina Sieniawska nauczyciel wychowania fizycznego,
Justyna Mlazga nauczyciel wychowania fizycznego i EDB,
Joanna Majewska nauczyciel języka angielskiego,
Grażyna Kończak-Stollenwerk nauczyciel języka niemieckiego,
Anna Stec nauczyciel bibliotekarz,
Urszula Kusińska kierownik gospodarczy ZS nr 13,
Teresa Zboralska pielęgniarka szkolna.


STANDARDY DZIAŁAŃ PROMOCJI  ZDROWIA

I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) w zrozumieniu  i zaakceptowaniu  koncepcji szkoły promującej zdrowie.

II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

IV
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:
• satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
• zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
• uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego