WYKAZ PUBLIKACJI - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYKAZ PUBLIKACJI

SZKOŁA


Wykaz publikacji pracowników Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie

Lp.

Autor  

Tytuł publikacji

Wydawnictwo

1

Iwona Barczak   

Śpiewnik gimnazjalisty

Wydawnictwo FENIKS, 2008

Emilia Szybista - Witaj Julku. Muzyka do tekstów – Iwona Barczak

Wydawnictwo MEDIA-FILM, Koszalin 2013

2

Małgorzata Czerwonka (nauczyciel matematyki)    

Po co uczymy się matematyki?

Wirtualny Przewodnik Nauczyciela MAWI/2001

Nauka na poziomie

Matematyka w Szkole 10/2001

Jak uczyć do egzaminów? – propozycja lekcji przybliżającej uczniowi wymagania egzaminacyjne.

Strona internetowa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (2003)

Merrill Harmin – Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Ilustrowana przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii „Szkoły Uczącej Się”

Warszawa 2004

3

Małgorzata Czerwonka
Anna Ptak
Eugenia Załużna

Elementy oceniania kształtującego w szkole

Refleksje 5/2008
Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy

4

Małgorzata Czerwonka
Anna Ptak

Razem łatwiej? O zespole Pomocnych Przyjaciół.

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn CEN w Koszalinie 2008 nr 5/46
Refleksje 2/2009
Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy

5

Małgorzata Czerwonka
Eugenia Załużna  

Matematyka + sport = turniej

Nauczycielska Edukacja 4/45/2008 – Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli

6

Danuta Golik

Treści przyrodnicze i proekologiczne w zabawach. Łańcuch pokarmowy.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 2007

7

Jolanta Grabska
(pedagog)

Projekt „Mosty ponad granicami”. Dwa spojrzenia na style uczenia się.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 5/28/2005
6/29/05

Jak uczyć mediacji? O profilaktyce przemocy

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 2/31/2006

8

Jolanta Grabska
Agnieszka Giecołd
 

Program edukacyjny „Bądź Bezpieczny”. Materiały dla nauczycieli klas I – III szkół podstawowych, do przygotowania zajęć o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, 2008

9

Dorota Grundkowska         
 

Tyle szkół jest w naszym mieście nie widziałeś takiej jeszcze. Popatrz, o popatrz! – folder o szkole

2009

Równowaga umysłu i ciała

Portal Edukacyjny 45 minut
2011

Kółko teatralne – jak rozbudzać zainteresowania teatralne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

Portal Edukacyjny 45 minut
2011

Wprowadzenie pojęcia piktogram  - scenariusze lekcji.

Portal Edukacyjny 45 minut
2012

Prezentacja multimedialna na temat: Piktogramy.

Portal Edukacyjny 45 minut
2012

Prezentacja na temat: Drzewa, ich liście i owoce.

Portal Edukacyjny 45 minut
2012

Zabawy matematyczne – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Portal Edukacyjny 45 minut
201
3

Scenariusz lekcji z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Portal Edukacyjny 45 minut.pl  2013

Głód ruchu – artykuł o treści edukacyjnej.

Portal Edukacyjny 45 minut.pl  2013

Jak poznajemy świat?

Portal Edukacyjny 45 minut.pl  2013

Andrzejkowy spacer edukacyjny.

Portal Edukacyjny 45 minut.pl  2013

Ja też potrafię – uczymy uczyć się, czyli praca we współpracy.

Portal Edukacyjny 45 minut.pl  2014

10

Monika Januszewska - Leonowicz

 

Scenariusz lekcji informatyki realizowanej metodą projektu pt. „Moja szkoła – moja klasa”.

strona internetowa www.profesor.pl

Plan wynikowy nauczania techniki w klasach IV – V szkoły podstawowej opracowany na podstawie programu edukacji technicznej DKW – 4014 – 221/99.

strona internetowa www.profesor.pl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki – techniki Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

strona internetowa www.profesor.pl

11

Monika Januszewska – Leonowicz
Piotr Miler  

Dobre praktyki – pomysły do wykorzystania. Co zrobić aby nauczyciele polubili szkolne spotkania grupy PP?

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2012

12

Beata Kling   

Treści przyrodnicze i proekologiczne w zabawach. Leśni architekci – budowa pajęczyny. Maskowanie się zwierząt.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 2007

Jak ciekawie i bez obaw nauczać ekologii z zastosowaniem Internetu. Przykładowe scenariusze.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 2008

13

Beata Korbak (nauczyciel języka polskiego)


 
 
 
 
 
 

 

Scenariusze lekcji języka polskiego wg programu KREATOR.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie/2000

Szkoła Podstawowa nr 5 – 50 lat

1997

Jak szkoła może się uczyć, czyli co to jest SUS?

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 4/9/2002

Współpraca nauczycieli szansą na dobrą szkołę.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 4/15/2003

Jak szkoła może uczyć i bawić?

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 6/23/2004

O „Mostach ponad granicami”

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 3/26/2005

Szkolne Pomysły Dobrej Praktyki. IV Ogólnopolska Konferencja Klubu SUS 11-13 marca 2005. Dzienniczek ucznia z uwzględnieniem informacji o pracach domowych

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – 2005

Jesteśmy dumni ze swojej szkoły! Kilka słów o podnoszeniu jakości pracy.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie -Nauczycielska Edukacja 6/35/2006

VI Ogólnopolska Konferencja Klubu SUS. Książeczka pomysłów dobrej praktyki. „Hasło miesiąca” – akcja ogólnopolska.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - 2007

Hasło miesiąca w praktyce gimnazjum.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie -Nauczycielska Edukacja 3/38/2007

Motywowanie uczniów do uczenia się. Potrzebna jest wymiana pomysłów czyli o konferencji, o technikach motywujących uczniów do nauki.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 4/39/2007

Mosty ponad granicami Refleksje

10/2007, Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy

Dobre pomysły programu Szkoła ucząca się. Hasło miesiąca – akcja ogólnoszkolna.

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej 12/2007

VII Konferencja Ogółnopolska. Książeczka Dobrych Pomysłów. Otrzęsiny klas pierwszych.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2008

VIII Konferencja Ogólnopolska Klubu Szkół Uczących Się „Proces uczenia się”. Książeczka dobrych pomysłów.  „Mamo! Tato! Pani do Was napisała!” O motywowaniu gimnazjalistów do nauki przez skuteczne informowanie rodziców.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2009

O dzieleniu się dobrymi pomysłami i wiedzą. Rozmowa z Beatą Korbak – nauczycielką koordynatorem projektu SUS w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn Centrum Edukacji nauczycieli w Koszalinie 2009 nr 3/49

Prezentacje dobrych pomysłów i innowacji w „Szkole Uczącej Się”

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn Centrum Edukacji nauczycieli w Koszalinie 2009 nr 4/50

IX Konferencja Ogólnopolska Nauczycieli w Programie SUS. „Uczymy każdego dnia”. Książeczka Dobrych Pomysłów.  Pierwsze koty za płoty … czyli poznajmy się!

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2010

Paneliści – na start! Jak zdobyliśmy trzecią „blachę”?

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn Centrum Edukacji nauczycieli w Koszalinie 2010 nr 8/61

X Ogólnopolska Konferencja Klubu Szkół Uczących Się „Współpraca w szkole”. Książeczka dobrych pomysłów. Kontrakt klasowy, Zeszyt kontaktowy, Karta informacyjna z zebrania z rodzicami.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2011.

Pierwsi w Polsce – O programie SUS w koszalińskiej trzynastce.

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  2015 nr 5/94

Działamy na rzecz wspólnoty. Szkoła jako organizacja ucząca się.

Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 6/2015

14

Małgorzata Kot  

Konferencja „Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą”. Książeczka „Pomysły dobrej praktyki”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2009

15

Małgorzata Kot
Dorota Skorupska  

Dobre praktyki – pomysły do wykorzystania. Moja szkoła jest OK.  

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2013

16

Madej Małgorzata

Multimedia w dydaktyce.

www.profesor.pl;2008

17

Beata Małkowska
 

VIII Konferencja Ogólnopolska Klubu Szkół Uczących Się „Proces uczenia się”. Książeczka dobrych pomysłów. Podchody sposobem na utrwalenie wiedzy.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2009.

X Ogólnopolska Konferencja Klubu Szkół Uczących Się „Współpraca w szkole”. Książeczka dobrych pomysłów. „Tropienie pani Jesieni” i „Urodziny kapusty” – współpraca szkoły i przedszkola.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2011

Dobre praktyki – pomysły do wykorzystania. Cele i nacobezu w języku ucznia oraz techniki je wspierające

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2013

18

Elżbieta Mendoń
Beata Machecka - Wąwoźniak

Cztery pory roku w „Chłopach Reymonta. Scenariusz turnieju literackiego i happeningu.

Miesięcznik Nauczycieli Bibliotekarzy „Biblioteka w szkole” 9/2001

19

Mirosława Pestka (nauczyciel języka polskiego)  
 
 
 
 
 
 

Nauczyciel, bibliotekarz, pisarz... – Anatol Ulman

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

Współcześni twórcy ziemi koszalińskiej

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

Spotkanie z potomkiem Jana Kochanowskiego

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

Literacki Atlas Polski – co to takiego?

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 6/35/2006

Pasja Pani Marleny Zimnej

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

Rozmowa z Czesławem Kuriatą

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

Koszalin i okolice w twórczości Gracjana Bojara – Fijałkowskiego. Literackie trasy turystyczne.

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2008

Literacki Atlas Polski

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie; Instytut Książki w Warszawie,2008

Jak łączę przyjemne z pożytecznym – czyli ZABAWA W KINO

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie „Nauczycielska Edukacja” 1/47/2009

Dobre praktyki – pomysły do wykorzystania. Co zrobić aby uczniowie potrafili obiektywnie ocenić pracę pisemną koleżanki/kolegi?

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012

Czy twoja biblioteka szkolna działa na rzecz środowiska lokalnego?

Biblioteka w Szkole 5/2014

Zabawa w kino. O konkursie filmowym.

Biblioteka w Szkole 3/2015

20

Mirosława Pestka
Agnieszka Wojciechowska - Talkowska  

Tropem poematu Czesława Kuriaty pt. „ Powrót księcia Eryka”.

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,2007

21

Mirosława Pestka
Sylwia Lipigórska - Reichel  

Nadanie szkole imienia – scenariusz programu.

bibliotekawszkole.pl
2013

Filmowa Europa. Scenariusz programu.

Biblioteka w szkole 2/2014

22

Mirosława Pestka
Sylwia Lipigórska – Reichel
Iwona Barczak    

„Literacka Europa”. Scenariusz uroczystości szkolnej przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Miesięcznik Nauczycieli Bibliotekarzy „Biblioteka w Szkole”

23

Kazimiera Piwowarczyk-Rossa (nauczyciel fizyki)   

I Ty potrafisz rozwiązywać zadania z fizyki.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny/Koszalin 1991-1992

Międzyszkolne Spotkania z Fizyką

Centrum Edukacji Nauczycieli – 2002, 2003, 2004

24

Anna Ptak (nauczyciel języka polskiego)   
 
 
 
 

Gimnazjum nr 5 w Koszalinie „Szkołą z klasą”. Dlaczego podjęliśmy wyzwanie? O działaniach Gimnazjum nr 5 w ramach akcji „Szkoła z klasą”.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 2/13/2003

Merrill Harmin – Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Ilustrowana przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii „Szkoły Uczącej Się”

Warszawa 2004

Komu potrzebne jest Święto Szkoły?

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 3/26/2005

Pomysły dobrej praktyki. Konsultacje nauczycielskie

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2011

Pomysły dobrej praktyki. Utworzenie grupy laboratoryjnej w ramach Laboratorium Praktyki Edukacyjnej.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2013

Konsekwentne stosowanie elementów oceniania kształtującego (celów i kryteriów sukcesu w języku ucznia, pytań kluczowych, informacji zwrotnej, samooceny i oceny koleżeńskiej).

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2014

25

Halina Rosłan (nauczyciel historii, WOS)
 

Scenariusze lekcji wg programu AHA. Aktywna historia – lekcje ze sznurkiem.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie/2000

Kolejowa wieża ciśnień

Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 2008

26

Alina Sańko

Treści przyrodnicze i proekologiczne w zabawach. Zabawy: Leśni ludzie; Szukanie roślin; Zapachy lasu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 2007

27

Alina Sańko
Halina Zoń-Rybicka
Dorota Ilecka  

Szkoła Podstawowa nr 5.60 lat.

Publikacja szkolna,2007

28

Dorota Skorupska
(nauczyciel sztuki)

Scenariusz imprezy: Spotkania taneczne „Festiwale, festiwale”

Wirtualny Przewodnik Nauczyciela MAWI/2003

29

Małgorzata Statkiewicz
(nauczyciel geografii)

 

Merrill Harmin – Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Ilustrowana przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii „Szkoły Uczącej Się”

Warszawa 2004

Projekt „Mosty ponad granicami”. Dwa spojrzenia na style uczenia się.

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja 5/28/2005
6/29/05

30

Jacek Stec (nauczyciel historii)  
 
 
 
 

Aktywne metody nauczania na lekcjach historii. Część I Drama. Przykładowe konspekty lekcji.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie/1998

Aktywne metody nauczania na lekcjach historii. Część III Praca w zespołach.. Przykładowe konspekty lekcji.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie/1998

Pomysł dobrej praktyki. Spotkanie w Klubie Dyrektora SUS. Rozpoznawanie stylów uczenia się uczniów naszej szkoły

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - 2005

Przestaliśmy być anonimowi...

Biuletyn Informacyjny Szkół Uczących się 2/2006

O szkolnym zmaganiu się z jakością pracy. Rozmowa z Jackiem Stecem, dyrektorem Zespołu szkół nr 13 w Koszalinie

Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – Nauczycielska Edukacja
1/62/2011
3/64/2011

31

Monika Szałajko
 

 
 

 
 
 
 

Bezpiecznie idę do szkoły. Scenariusz lekcji z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej

2011 Serwis edux.pl-Portal Edukacyjny www.edux.pl

Pierwsze zwiastuny wiosny

2012 Portal Edukacyjny

Owocowa dawka witamin

2012 Portal Edukacyjny

Pierwsze wiosenne kwiaty

2012 Twój Portal Edukacyjny edux.pl

Jesienne kolory

2012 Portal Edukacyjny 45minut.pl

22 kwietnia – Dzień Ziemi

2013, Portal Edukacyjny 45 minut.pl

Przysłowia.

2013, Portal Edukacyjny 45 minut.pl

Zabawa z muzyką.

2013, Portal Edukacyjny 45 minut.pl

Wodne laboratorium.

2014, Portal Edukacyjny 45minut.pl

Mistrz matematyki.

2014, Portal Edukacyjny 45minut.pl

Wynalazki.

2014, Portal Edukacyjny 45minut.pl

Mikołajkowe zabawy

2015, Portal Edukacyjny 45minut.pl

Wiosenne kanapki

2015, Portal Edukacyjny 45minut.pl

32

Grażyna Śmierzewska
 

Ginące zawody – prezentacja multimedialna dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

2012 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania niepodległości

2012 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Narodziny Polski – prezentacja multimedialna dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

2012 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Wiatr – prezentacja multimedialna.

2013 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Miasta i ich herby – prezentacja multimedialna

2013 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Uczymy uczyć się czyli praca we współpracy.

2013 Portal Edukacyjny 45minut.pl

Andrzejkowy spacer edukacyjny.

2013 Portal Edukacyjny 45minut.pl

33

Eugenia Załużna (nauczyciel matematyki)
 

1. Gry dydaktyczne – domino.
2. Lekcja powtórzeniowa – inaczej.
3. Liczba niejedno ma imię.
4. Powtórzenia.
5. Wielokąty foremne – origami.

Wirtualny Przewodnik Nauczyciela MAWI/2001

1. Nauka na poziomie.
2. Bilans na lekcji matematyki.

Matematyka w Szkole 10/2001

34

Halina Zoń – Rybicka   

Glottodydaktyka – efektywna i skuteczna

Refleksje 5/2008
Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy

Komu potrzebna jest glottodydaktyka?

Nauczycielska Edukacja – Biuletyn CEN w Koszalinie 2008 nr 3/44

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego