ZEBRANIA - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZEBRANIA

ORGANIZACJA

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017:

LP.

TERMIN ZEBRANIA:

UWAGI

1

28.09.2016

2

9.11.2016

3

14.12.2016

propozycje ocen śródrocznych

4

25.01.2017

podsumowanie I półrocza

5

22.03.2017

6

24.05.2017

propozycje ocen rocznych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego